Xunta xeral

 

A XUNTA XERAL É O ÓRGANO DE GOBERNO DA EMPRESA E ESTÁ CONSTITUÍDA POLOS MEMBROS DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE A CORUÑA.

 

 

A sua composición é a seguinte:

 

Presidente:

D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

 

Vocales:

Dña. Rocío Fraga Sáez

D. Xiao Varela Gómez

Dña. Silvia Cameán Calvete

D. José Manuel Sande García

Dña. Eugenia Vieito Blanco

D. Alberto Lema Suárez

Dña. Claudia Delso Carreira

D. Daniel Díaz Grandío

Dña. María García Gómez


Dña. María Luisa Cid Castro

Dña. Rosa Mª Gallego Neira

Dña. Rosa Mª Lendoiro Otero

Dña. Lucía Canabal Pérez

D. Miguel Lorenzo Torres

Dña. Mª Begoña Freire Vázquez

D. Roberto Luis Coira Andrade

D. Martín Fernández Prado

D. Francisco José Mourelo Barreiro

Dña. Mariel Padín Fernández

Dña. María Pilar Neira Martínez

D. Jose Manuel García Pérez

Dña. Silvia Longueira Castro

D. José Manuel Dapena Varela

Dña. Eudoxia Neira Fernández

D. Fito Ferreiro Seoane

Dña. Avia Veira González


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario xeral:

D. Manuel José Díaz Sánchez

 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige