Perfil del Contratante


Pdf con instrucciones para la contratación no sujeta a regulación armonizada en EMVSA
(Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades S.A.)

 

Acceda a la plataforma de contratación del estado

 

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL

Fecha de actualización: 03/02/2016

 

I.- Convocatoria

Procedemento de selección de persoal temporal.

- Arquitecto superior con experiencia en redacción de proxectos de arquitectura e na dirección e xestión de obras.

- Arquitecto superior ou técnico con experiencia en xestión social do hábitat. Valorarase a formación en mediación, xestión de conflitos e intervención social da vivenda, así como o título e a pertenza ao rexistro de mediadores.

Interesados poden ampliar información e enviar C.V. actualizado ao correo electrónico " This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ", todo elo no prazo máximo de dez días naturais dende a publicación no BOP das bases da convocatoria. O prazo de presentación de C.V. finaliza o sábado 12 de decembro de 2015 ás 23:59 horas.

 

II.- Bases da convocatoria    pdf

 

III.- Estado da tramitación

- Inicio do procedemento: 9 de novembro de 2015.

- Anuncios informativos publicados no xornal "La Opinión de A Coruña" os días 15 de novembro e 6 de decembro de 2015.

- Anuncio informativo e bases da convocatoria publicadas na web de EMVSA o 19 de novembro de 2015.Tamén consta a convocatoria publicada no portal web Galejobs.

- Anuncio inicial publicado no Boletín Oficial da Provincia o 23 de novembro de 2015.

- Publicación no Boletín Oficial da Provincia do 2 de decembro de 2015 das bases polas que se rexe a convocatoria.

- Finalización do prazo de presentación de curriculums: sábado 12 de decembro de 2015, ás 23:59 horas.

- Reunión da Comisión de Selección o 1 de febreiro de 2016, adoptando, entre outros, os acordos de relacionar nunha lista provisonal os candidatos admitidos e excluidos ao proceso de selección e conferindo aos candidatos provisionalmente excluidos un prazo para a corrección de defectos, estendendo o mesmo ata o martes 9 de febreiro de 2016 ás 13:59 horas, durante o cal os devanditos candidatos poderán efectuar as correccións oportunas por e-mail á dirección de correo habilitada para o proceso de selección ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) e formular as observacións e alegacións que consideren. Acta.pdf

- A relación provisional de candidatos admitidos e excluidos póñese a disposición dos interesados nas oficinas de EMVSA (rúa Manuel Murguía, edificio "Casa del Agua", 1ª planta, A Coruña), onde poderá consultarse en días laborables de 08:30 a 14:30 horas.


 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige