PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL.
[03/02/2016]
 

A Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades S.A.U. (EMVSA) convoca proceso de selección para contratación temporal de:

- Arquitecto superior con experiencia mínima de 5 anos na redacción de proxectos de arquitectura e dirección e xestión de obras.


- Arquitecto superior ou técnico con experiencia mínima de 5 anos en xestión social do hábitat. Valorarase a formación en mediación, xestión de conflitos e intervención social da vivenda, así como o título e a pertenza ao rexistro de mediadors.

Interesados poden ampliar información e enviar C.V. actualziado ao correo electrónico " This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ", todo elo no prazo máximo de dez días dende a sua publicación no BOP. 
 
 

 

 

 
.

 

 

 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige