CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A INCORPORACIÓN DE VIVENDAS A UN BANCO DE VIVENDAS XESTIONADO POR EMVSA

Fecha de actualización: 24/03/2021 

I.- Bases da convocatoria: pdf

 

II.- Estado da tramitación: 

1. Acordo de aprobación polo Consello de Administración de EMVSA pdf

2. Prazo de presentación de solicitudes: DEZ DÍAS HÁBILES desde a publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia.

3. Data de publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia: 19 de febrero de 2020.

4. Data máxima de presentación de solicitudes: 5 de marzo de 2020.

5. Lugar de presentación de solicitudes e documentación anexa:

a) Nas oficinas de EMVSA na Casa da Auga 1ª planta. 15011 - A Coruña. En horario de 8:30 a 14:00 horas.

b) No rexistro electrónico do Concello de A Coruña ou en calquer rexistro presencial de dito Concello, aínda que se deberá dar conta diso a EMVSA enviando copia da solicitude rexisrtada á dirección de correo electrónico This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it o mesmo día da presentación, ou como moi tarde o día seguinte hábil.

c) Igualmente admitirase que a solicitude e a documentación remítase por correo electrónico a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

6.- Acordos adoptados polo Consello de Administración de EMVSA en sesión de 14 de xullo de 2020 pdf

7.- De conformidade co disposto no artigo 4.3 das bases da convocatoria, a mesma segue aberta e, polo tanto, calquera persoa interesada poderá presentar a solicitude e documentación referida no artigo 8.3, aínda que quedará a criterio de EMVSA, en función das necesidades e da consignación orzamentaria existente, a inclusión ou non das vivienda achegadas ou ofrecidas durante este prazo posterior.

8.- Acordos adoptados polo Consello de Administración de EMVSA en sesión de 23 de decembro de 2020 pdf

9.- Acordos adoptados polo Consello de Administración de EMVSA en sesión de 18 de marzo de 2021 pdf

 

III.- Contido das solicitudes: Segundo o disposto no artigo 8.3 das bases.

1. Modelo de solicitude galego castelán (pode solicitalo en formato editable no correo electrónico a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

2. Modelo de declaración responsable  galego  castelán  (pode solicitalo en formato editanle no correo electrónico a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )       

IV.- Resolución de dúbidas: Teléfono: 981 910 460 /1; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; oficinas de EMVSA: Calle Manuel Murguía s/nº, Ed. Casa del Agua, 1ª planta.

1. Dúbidas xa resoltas pdf

     


 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige