alt

RENOVACIÓN E AMPLIACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS- BICICORUÑA
 
[01/02/2023]
 

 

  O Concello de A Coruña renova e amplía o servizo público de préstamo de bicicletas, BICICORUÑA.    

 

O pasado 12 de xullo de 2022 inaugorouse a renovación do servizo de BICICORUÑA coa posta en marcha das 23 estacións totalmente renovadas e a introducción da bicicleta eléctrica con apoio o pedaleo, trancorridos 6 meses dende esta nova posta en marcha o éxito do servizo e incuestioble.

O longo destes meses fomos ampliando o número de estacións e de bicicletas dispoñibles, pasando das 23 iniciais as 35 estacións que están operativas na actualidade, número que seguirá aumentando nas próximas semanas ata acadar as 55 estacións previstas nesta primeira etapa. O número de bicicletas dispoñibles tamen vai aumentando acorde co número de ancoraxes dispoñibles, actualmente a data 1 de febreiro de 2023 están operativas aproximadamente 220 bicicletas das que o 50% son eléctricas con apoio o pedaleo.

O éxito do novo servizo reflictese nos datos de usuarios e de usos diarios, con mais do dobre de usos mensuais respeto o servizo anterior, e xa son mais de 7.000 os usuarios que utilizaron o servizo nestes meses.

Dispon de información para darse de alta, das tarifas, das normas de uso... na páxina web do servizo bicicoruna

 

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige