EMVSA REALIZA UN ESTUDO ESTADÍSTICO GLOBAL DO PARQUE INMOBILIARIO DA CIDADE.
[28/05/2017]
 

EMVSA realiza un estudo estadístico do parque inmobiliario da cidade da Coruña que sirva de base para a programación e execución de políticas municipais de todo tipo: vivenda, rexeneración urbana, infraestructuras, educativas, sanitarias, de contido social, etc.

 

  

 

EMVSA IMPULSA UN PROGRAMA DE VIVENDA CON DESTINO A COLECTIVOS CON DIFICULTADES.
[16-01-2018]
 

Mediante acordos da Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña dos días 26 de outubro e 1 de decembro de 2017, encomendouse á Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades S.A.U. (EMVSA) a posta en funcionamento dun banco de vivendas con destino a colectivos con dificultades de acceso á vivenda, tales como mozos, maiores, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas afectadas por procesos de desafiuzamento e, en xeral, persoas con dificultades sociais e económicas para o acceso ao hábitat digno ou mantemento da súa vivenda.

 

 

  

 

EMVSA COLABORA CON EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO
 
[12/09/2017]
 

 

  En el mes de enero de 2014, EMVSA inició la colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña en la prestación de los servicios técnicos necesarios para la gestión integral de los procedimientos administrativos de carácter sancionador por la comisión de infracciones de tráfico en fase voluntaria.    

 

Entre otras tareas, EMVSA presta servicios de atención al ciudadano, que puede consultar los expedientes incoados a partir del 1 de enero de 2014 en los que tenga la condición de interesado, previa acreditación al respecto.

 

 

 alt

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DO CASTRILLÓN.
  
[27/09/2017]
 

 

  No primeiro semestre do ano 2017 finalizáronse as obras exteriores do edificio que albergará o futuro centro deportivo do Castrillón, quedando pendente a definición e execución das obras interiores da zona deportiva.    

 

O centro está promovido polo Concello da Coruña a través da súa Empresa Municipal de Vivenda (EMVSA), co fin de dotar ao barrio dun complexo de servicios múltiples de aparcadoiro, zonas comerciais e deportivas. O complexo integrouse no barrio ao haberse simultaneado a súa construcción con diversas obras de urbanización de gran calado na contorna.

 

 

  

alt

HORARIO DE INVIERNO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA FÁBRICA DE ARMAS
  
[26/09/2017]
 

 

  Desde el año 2014, EMVSA gestiona las instalaciones deportivas en la Fábrica de Armas.   

 

El complejo dispone de un total de 17.125 metros cuadrados, que lindan con la Avda. de Alfonso Molina y la carretera de Eirís, por donde tiene su acceso. En dicha superficie 8.125 metros cuadrados corresponden a instalaciones y 9.000 a zona de aparcamiento.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3

Emalcsa

Concello Coruña

bicicoruña

elige

elige